محمد بناکار

گرافیست

طراح وب

فریلنسر

طراح داخلی

محمد بناکار

گرافیست

طراح وب

فریلنسر

طراح داخلی

کتاب شیمی استاد هاشمیان

طراح: محمد بناکار
صاحب امتیاز: استاد مهدی هاشمیان

طراحی جلد کتاب حل مسئله در شیمی کاربردی